"We strive to continue growing with our customers and suppliers."

ข้อมูลของบริษัทเรา

บริษัท สยามอกริ อินดัสเตรียล เริ่มมาจากคุณพ่อผู้บุกเบิกการเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเมื่อ 40 ปีก่อน และได้ผันตัวมาเป็นผู้ส่งออกสินค้าผลิตผลทางหารเกษตรไปหลากหลายประเทศ หลายทวีป มานานกว่า 10 ปี

โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ภาคกลางของประเทศไทยในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกทางการเกษตรอันดับต้นๆของประเทศไทย อีกทั้งยังมีคลังสินค้าอีกหลายที่ที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในหลายภูมิภาคของประเทศไทย

ลูกค้าของเราประกอบไปด้วยผู้ผลิตรายใหญ่ ซัพพลายเออร์ผู้ส่งออกในประเทศไทย และผู้นำเข้าจากต่างประเทศ

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจาก